Professional Services

Sef Laborator

Published on: 02/3/23

Region:
Europe
Country:
Romania
City:
pitesti
Reference:
30059
Apply Now

Sef Laborator Job Description

1. Coordoneaza activitatea din punct de vedere tehnic si organizatoric in laborator.

2. Exercita controlul activitatilor depuse de sefii de profile si operatori in vederea respectarii prevederilor normelor tehnice privind efectuarea incercarilor.

3. Analizeaza rezultatele incercarilor si semneaza documentele intocmite in cadrul laboratorului.

4. Asigura instruirea unui sistem propriu de asigurare a calitatii, de implementare, de functionare si de perfectionare permanenta a acestuia.

5. Urmareste realizarea la termen a masurilor dispuse de I.S.C. cu prilejul inspectiilor.

6. Avizeaza procedurile tehnice privind incercarile.

7. Raspunde de instruirea si implementarea sistemului de asigurare a calitatii pe laborator.

8. Respectarea prevederilor si normelor tehnice cu privire cu privire la efectuarea incercarilor.

9. Raspunde de organizarea si implementarea sistemului de gestionare a probelor.

10. Analizeaza rezultatele incercarilor si dispune actiuni corective atunci cand este cazul.

11. Verifica rapoartele de incercare, rapoartele tehnice, sub aspectul corectitudinii intocmirii acestora si respectarii prevederilor normelor tehnice.