• Coordoneaza activitatea din punct de vedere tehnic si organizatoric in laborator.
  • Exercita controlul activitatilor depuse de sefii de profile si operatori in vederea respectarii prevederilor normelor tehnice privind efectuarea incercarilor.
  • Analizeaza rezultatele incercarilor si semneaza documentele intocmite in cadrul laboratorului.
  • Asigura instruirea unui sistem propriu de asigurare a calitatii, de implementare, de functionare si de perfectionare permanenta a acestuia.
  • Urmareste realizarea la termen a masurilor dispuse de I.S.C. cu prilejul inspectiilor.
  • Avizeaza procedurile tehnice privind incercarile.
  • Raspunde de instruirea si implementarea sistemului de asigurare a calitatii pe laborator.
  • Respectarea prevederilor si normelor tehnice cu privire cu privire la efectuarea incercarilor.
  • Raspunde de organizarea si implementarea sistemului de gestionare a probelor.
  • Analizeaza rezultatele incercarilor si dispune actiuni corective atunci cand este cazul.
  • Verifica rapoartele de incercare, rapoartele tehnice, sub aspectul corectitudinii intocmirii acestora si respectarii prevederilor normelor tehnice.

 

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 128 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.